stamppotmaaltijd voor alle gasten van Zonnebloem Achterveld met dank aan AFAS

Match in 2020: Op 15 januari 2021 werden alle Achterveldse Zonnebloem gasten voorzien van een stamppotmaaltijd thuis! De organisatoren van dit prachtige initiatief, Karin en Jan Brienne, posten dit op facebook. Ze kregen zoveel ‘likes’, dat de landelijke Zonnebloem er lucht van kreeg. Hoe kan het ook anders, de geuren van 3 verschillende stamppotten met […]

DAVA krijgt zitfietsen van AFAS

DAVA vraagt bij de Matchbeurs 2 stoelfietsen en 2 tablets aan voor in de buurthuiskamer plus. Als je zit kun je toch bewegen dankzij de stoelfietsen! Omgaan met tablets lijkt misschien ingewikkeld maar je hebt het snel onder de knie en dan kun je coronaproof spelletjes spelen. AFAS wilde deze match wel maken en inmiddels […]